Klacht

U heeft een klacht?
Wat vervelend dat u een klacht heeft, hierover ga ik graag met u in gesprek om te kijken of wij samen een oplossing kunnen vinden.
Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is een zorgaanbieder de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen een conflict met een patiënt/cliënt op te lossen. Daarvoor staat een wettelijke termijn van maximaal 6 weken. Het prettigst is als therapeut en klager samen het gerezen probleem uit de weg kunnen ruimen. Komt u er samen niet uit of is communicatie niet meer mogelijk dan kan in deze eerste periode de klachtenfunctionaris worden ingeschakeld.

Klachtenfunctionaris
Dus heeft u een klacht over een behandeling of over uw behandelaar en lukt het niet die samen met de therapeut op te lossen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de NWP – info@nwp-natuurgeneeskunde.nl

De klachtenfunctionaris van de Cam Coöp is de persoon die vervolgens met u in contact zal treden. De klachtenfunctionaris kan u helpen uw klacht te formuleren. Soms is het al voldoende dat u uw verhaal kunt vertellen en ziet u af van verdere actie. Soms kan er bemiddeld worden en maakt men met u een afspraak over de vervolgstappen. Hier kunt u een stappenplan downloaden over hoe uw klacht in te dienen.