Praktische informatie

vrouwenmantel

Praktijk
voor
Homeopathie en Natuurgeneeskunde
Clare Spanjaard
Lid NWP-natuurgeneeskunde
Kanaalstraat 214, 1975 BJ IJmuiden
Tel: 0255-537865

Afspraken op zaterdag en 's avonds
ook mogelijk!

vrouwenmantel

Tarieven homeopathische en natuurgeneeskundige consulten

Intake en eerste consult
€ 135,-
(1,5 á 2uur)
Vervolgconsult
€ 95,-
( 60 min)
Korte consulten
€60
(30 á 35min)
Acuut consult/ telefonisch/emailconsult
va € 35
 

Deze tarieven zijn exclusief een eventuele bioresonantie remedie/sticker á 5 euro of ontstoringskuren en Bach remedies.
Een vervolg kinderconsult is soms korter dan een volwassen consult – hier wordt rekening mee gehouden in de consultprijs.

Voetreflex behandeling
€ 65
(50min, zonder homeopathische begeleiding)
 
 

Gewichtsreductie behandeling:
1e consult, inclusief bioresonantietest en adviezen: v.a. € 95,-
Volgende 9 behandelingen: €55,-


Homeopathische eerste hulp cursus: prijs afhankelijk van de grootte van de groep en locatie
.

Afspraken dienen 48 uur van te voren afgezegd te worden (graag niet via email). Afspraken die niet tijdig afgezegd worden kunnen in rekening gebracht worden.
De meeste zorgverzekeraars vergoeden een deel van de homeopathische en natuurgeneeskundige behandelingen, afhankelijk van u pakket. Korte telefonische consulten worden niet vergoed. Een verwijsbrief van de huisarts is niet nodig.


 

 

Bereikbaarheid:
Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u mij bellen: tel 0255-537865.
Omdat ik niet altijd aanwezig ben en mijn antwoordapparaat aanzet tijdens een consult of behandeling kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken en zal ik u zo snel mogelijk terugbellen
Via email is het niet mogelijk om een afspraak te maken of veranderen.
Afspraken op zaterdag zijn ook mogelijk.
Wilt u mijn gratis nieuwsbrief ontvangen kunt u een email sturen: info@cspanjaard-homeopaat.nl
Route:
Vanaf de A9 of randweg afslag IJmuiden. Net voordat u onder de brug het centrum inrijdt bij de pont afslag sluizen nemen. Over de Kanaaldijk rijden en de eerste afslag rechts nemen, dan links en meteen weer links.
Vanuit het centrum van IJmuiden aan het einde van de Kennemerlaan de brug over rijden de Kerkstraat in. Na de brug de tweede afslag rechts nemen richting Witte Theater.
U kunt hier gratis voor de deur parkeren.

Plattegrond:

Canvas Logo
Kwaliteitswaarborg
Homeopaten aangesloten bij de NWP hebben een gedegen opleiding doorlopen, van minstens 4 ‑ 5 jaar. De vereniging staat in voor de kwaliteit van haar aangesloten leden. Ziet toe op bijscholing, beroepsethiek en praktijkvoering. De vereniging is aangesloten bij het KAB, een klachtencommissie, en heeft een eigen tuchtcollege.

Meer info op www.NWP-natuurgeneeskunde.nl, www.bioresonantie.nl en www.KAB-klachten.nl

www.homeopaat-info.nl

Uw Privacy

 

 
UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij: • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens, • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Uw naam, adres en woonplaats Uw klantnummer en/of uw geboortedatum de datum van de behandeling een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘24005 Overige Natuurgeneeskunde’ of 24200‘homeopathie’
home

Webdesign by WY